Naujienos

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas

2023-07-17

„Rami galva prieš atostogas"

Visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikata tikrina šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas (jo tėvai ar atstovai) yra pasirinkęs. Taip pat, profilaktiniam sveikatos patikrinimui būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę – tai atlieka gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas. Kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius.  

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kur galima atlikti kasmetinį profilaktinį vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimą?  
Kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos tikrinimas nemokamai atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje vaikas ar pilnametis mokinys yra prirašytas. Pas šeimos gydytoją (vaikų ligų gydytoją ar vidaus ligų gydytoją) ir gydytoją odontologą arba burnos higienistą reikia kreiptis įprasta tvarka, užsiregistruojant iš anksto. 

Ar Mokinio sveikatos pažymėjimo forma pildoma ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams?  
Taip, Mokinio sveikatos pažymėjimas (forma V-951) pildomas visiems vaikams iki 18 metų amžiaus, ir pilnamečiams mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (lanko lopšelius-darželius, darželius, mokyklas). 
Iki 2020 m.  šis dokumentas vadinosi  „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, nuo  2020 m. sausio 1 d.  pavadinimas pakeistas į  „Mokinio sveikatos pažymėjimą“. 

Kokiais atvejais atliekamas kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimas?  
Tikrinami visi vaikai ir pilnamečiai mokiniai, kurie yra ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas. 

Kokie sveikatos rodikliai vertinami per kasmetinį vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimą?  
Profilaktinio sveikatos patikrinimo turinys priklauso nuo mokinio amžiaus.  
Sveikatos patikrinimo metu gydytojai įvertina vaiko psichomotorinę raidą (iki 4 metų), regėjimą, klausą, atramos judamąjį aparatą, psichikos sveikatos būklę, mitybos ir higienos įgūdžius, burnos sveikatą, pamatuoja ūgį, svorį, arterinį kraujo spaudimą bei atlieka kitus reikalingus tyrimus. 
Radus pakitimų, vaikas ar pilnametis mokinys yra siunčiamas pas gydytoją specialistą konsultacijai arba tyrimams. Taip pat primenama apie pagal amžių priklausančius skiepus.  

Kaip pasiruošti profilaktiniam vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimui?  
Specialus pasiruošimas nereikalingas. Sveikatos patikrinimo metu pacientas neturėtų karščiuoti ar sirgti užkrečiamosiomis ligomis.  

Kam reikalingas kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimas?  
Pirmiausia, šie patikrinimai padeda išsamiai patikrinti vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatą, laiku pastebėti galimas problemas.  
Antra, svarbu įvertinti vaiko ir pilnamečio mokinio galimybes dalyvauti ugdymo veikloje ir pateikti ugdymo įstaigoms reikalingas rekomendacijas. Mokinio sveikatos pažymėjime gydytojas pateikia išvadas ir rekomendacijas apie vaiko ir pilnamečio mokinio galimybes dalyvauti ugdymo veikloje. Nurodoma, kokią fizinio ugdymo grupę vaikas ar pilnametis mokinys turi lankyti (pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją) arba pažymima apie atleidimą nuo fizinio ugdymo pamokų iki nustatyto laikotarpio.  
Trečia, pažymėjime nurodomos ir pirmosios pagalbos priemonės, jei vaikui ar pilnamečiam mokiniui prireiktų skubios pagalbos mokykloje, pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų.  
Šios rekomendacijos svarbios ugdymo įstaigoms parenkant mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą klasėje, pritaikant maitinimą, užtikrinant tinkamos fizinio ugdymo programos parinkimą ar pritaikant ugdymo įstaigos aplinką specialiesiems mokinio poreikiams.  

Ar visais amžiaus tarpsniais tikrinami tie patys sveikatos rodikliai?  
Profilaktinio sveikatos patikrinimo turinys priklauso nuo mokinio amžiaus.  
Sveikatos patikrinimo metu gydytojai įvertina vaiko psichomotorinę raidą (iki 4 metų), regėjimą, klausą, atramos judamąjį aparatą, psichikos sveikatos būklę, mitybos ir higienos įgūdžius, burnos sveikatą, pamatuoja ūgį, svorį, arterinį kraujo spaudimą bei atlieka kitus reikalingus tyrimus.  
Skiriami papildomi tyrimai: pirmą kartą pradėjus lankyti darželį tikrinama dėl helmintozių (kirminai);  
prieš pradedant lankyti mokyklą (6–7 m.) tiriama dėl helmintozių ir atliekamas tuberkulino mėginys (dėl tuberkuliozės). 

Kada reikalingas detalesnis sveikatos patikrinimas?  
Jeigu vaiko ar pilnamečio mokinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojui kyla įtarimų dėl galimų sveikatos ar raidos sutrikimų. 

Ar tėvai gali pageidauti papildomų tyrimų?  
Papildomi tyrimai gali būti atliekami, kai juos skiria gydytojas.  

Iki kokio amžiaus vaiką į sveikatos patikrinimą turi lydėti vienas iš tėvų ar atstovų?  
Vaiką iki 16 m. turi lydėti vienas iš tėvų arba atstovų. 16 m. ir vyresni vaikai tikrintis sveikatos gali atvykti vieni. 

APSILANKYMAS PAS ODONTOLOGĄ  

Kodėl norint gauti Mokinio sveikatos pažymėjimą būtina apsilankyti pas odontologą ar burnos higienistą?  
Dažnai mokinių dantų būklė nėra gera, todėl jos įvertinimas ir dantų gydymas yra itin svarbūs.  
Be to, tai gera proga tėveliams ir mokiniams priminti apie dantų priežiūros svarbą bei galimybę nemokamai apsaugoti 6–14 m. amžiaus vaikų krūminius dantis juos padengiant silantinėmis medžiagomis (specialia apsauga nuo ėduonies). Puoselėjant burnos sveikatą kiekvieno žmogaus asmeninis indėlis yra labai svarbus, nes dviejų labiausiai pasaulyje paplitusių burnos ligų – dantų ėduonies ir periodontito – atsiradimas dažniausiai yra nulemtas burnos higienos įgūdžių stokos, mitybos ir žalingų įpročių. 

Kada reikia apsilankyti pas odontologą ar burnos higienistą norint gauti Mokinio sveikatos pažymėjimą?  
Iki vizito pas šeimos (ar vaikų ligų) gydytoją arba po jo. Jei patikros metu paskiriamas odontologinis gydymas, tai nesutrukdys gauti Mokinio sveikatos pažymėjimo. Dantų gydymą galima tęsti ir po pažymėjimo išrašymo.  

MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS  

Kokia forma išduodamas Mokinio sveikatos pažymėjimas?  
Užpildomas elektroniniu būdu. Atlikus ugdymo įstaigą lankančio vaiko ar pilnamečio mokinio profilaktinį  sveikatos patikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas.  

Kiek laiko galioja Mokinio sveikatos pažymėjimas?  
Galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos. Naujas pažymėjimas gali būti išduotas dar nebaigus galioti anksčiau išduotam pažymėjimui. 

Ar pageidaujant gali būti išduota popierinė Mokinio sveikatos pažymėjimo versija? 
Tėvams pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaiga nustatyta tvarka išduoda atspausdintą formos Nr. E027-1 kopiją.  

Kas turi teisę matyti elektroninio Mokinio sveikatos pažymėjimo informaciją?  
Pažymėjimą turi galimybę matyti vaiko tėvai ar atstovai, gydytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą vaiko ar pilnamečio mokinio ugdymo įstaigoje.  

Kokiais atvejais informaciją apie mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą reikia pateikti būreliams?  
Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, tėvai apie šias profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas turi informuoti konkrečius būrelius, kuriuos mokinys lanko.  Kitais atvejais informuoti būrelių organizatorių apie mokinio profilaktinio patikrinimo rezultatus nėra privaloma.  

Būtinybę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai turi įtraukti į sutartį.  

Jeigu mokinys lanko kūno kultūros ir sporto pratybas, kuriuose siekiama sportinių rezultatų, dalyvauja varžybose, jis papildomai privalo tikrintis sveikatą pagal Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. 

Kokiais atvejais informaciją apie profilaktinį sveikatos patikrinimą reikia pateikti vaikų poilsio stovykloms?  
Jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, tėvai turėtų raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas. Kitais atvejais informuoti stovyklos paslaugų teikėją apie vaiko profilaktinio patikrinimo rezultatus nėra privaloma.  

Būtinybė tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, turi būti įtraukta į sutartį dėl stovyklos paslaugų teikimo. 

Kur tėvai ar vaiko atstovai gali pamatyti elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą?  
Prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų sistemos asmeninėje paskyroje.  

Vasara – tinkamas laikas patikrinti vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatą   

Nors profilaktiškai sveikatą patikrinti galima visus metus, vasara tam yra ypač tinkamas laikas.  

  • Mažesnės eilės pas gydytojus. Dėl mažesnio sergančiųjų užkrečiamomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis skaičiaus, paprasčiau patekti pas gydytoją, todėl galima pasirinkti patogų vizito laiką.  
  • Mažiau virusų aplinkoje. Šiltuoju metų laiku sumažėja sergamumas užkrečiamomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis (UVKTL), todėl saugiau lankytis gydymo įstaigoje. 
  • Daugiau laiko. Gavus gydytojo išvadas ir rekomendacijas, vasaros atostogų metu galima laiku pasirūpinti vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos sutrikimų profilaktika ir sveiko gyvenimo būdo ugdymu: užtikrinti, kad mokiniai sveikiau maitintųsi, pavyzdžiui, valgytų daugiau sezoninių daržovių; daugiau laiko praleistų gryname ore, o ne prie kompiuterių ar televizorių ekranų; mažiau naudotųsi išmaniaisiais telefonais, o daugiau mankštintųsi bei aktyviai leistų laisvalaikį.  
  • Mažiau streso. Vaikai po mokslų metų yra labiau atsipalaidavę, patikrinimas jiems sukels mažiau streso.  

Rekomenduojama vizitus suplanuoti iš anksto – tai padės atsakingai rūpintis sveikata, pasirinkti jums patogiausią laiką ir išvengti laukimo ilgose eilėse prasidėjus mokslo metams. 

Sveikatos apsaugos ministerijos infomacija.