Naujienos

Projektas „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“

2018-09-17

             Projektas „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti projektą „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“.  Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Projektas skirtas 2 tikslinėms grupėms: vaikams iki 18 metų ir vyresniems nei 60 metų asmenims.

 Projekto metu vaikams iki 18 m. fiziniam aktyvumui didinti skirtos veiklos: atraktyvių kliūčių ruožo estafečių varžybos, Zoom Zoom futbolo treniruotės, burbulinio futbolo varžybos,  kineziterapijos, jogos, šiaurietiško ėjimo treniruotės. Didelis dėmesys bus skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti: konferencija jaunimui „Sakau TAIP blaiviam gyvenimui“, mokymai, skirti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai, psichikos sveikatai stiprinti, burnos ir asmens higienos mokymai, sveikos mitybos, nutukimo prevencijos mokymai, pirmos pagalbos mokymai, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, įvairūs psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą.

Vyresniems nei 60 metų asmenims fiziniam aktyvumui didinti skirtos veiklos: šokių „Solo Latino “ užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, praktiniai griuvimų prevencijos mokymai, jogos, kineziterapijos užsiėmimai. Sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti skirtos veiklos: sveikos mitybos, nutukimo ir ligų prevencijos mokymai, pirmosios pagalbos mokymai, mokymai skirti psichikos sveikatai stiprinti, įvairūs psichoterapiniai užsiėmimai.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Iš viso projekto metu numatomas unikalių dalyvių skaičius informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 5909 vaikai iki 18 metų ir 2150 vyresnio amžiaus asmenų. Tas pats projekto dalyvis galės dalyvauti keliose veiklose. Projekto metu visi užsiėmimai yra nemokami.

Projekto pradžia: 2018-07-09

Projekto pabaiga: 2021-07-09

Daugiau informacijos apie projektą suteiks atsakingas už projektą asmuo – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Karolina Preikšaitienė,  tel.8 685 03 207.

Papildoma informacija:

Siekiant užtikrinti skaidrų projekto vykdymą bei paslaugų teikimą dalyvių prašysime:

  • užpildyti nustatytos formos paslaugų gavėjo anketą;
  • projekte dalyvaujant įvairaus amžiaus vaikams iki 14 metų, projekto dalyvio anketą vaiko vardu turi pildyti vienas iš tėvų ar oficialių vaiko globėjų;
  • kiekvieną kartą, gavus paslaugą, pasirašyti mokymo (-ų) dalyvių sąrašuose;
  • pasirašyti vaiko priežiūros paslaugų registre (jeigu naudositės šia paslauga).

Dalyvavimo projekte metu arba po jo, su projekto dalyviais gali susisiekti Europos socialinio fondo agentūros atstovai projekto įgyvendinimo priežiūros, mokymų vertinimo ar socialinių tyrimų tikslais.

Jūsų dalyvio anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami tik projekto administravimo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.