Naujienos

Tauragės raj. maudyklų vandens kokybė birželio mėn.

2022-06-22

Tauragės raj. maudyklų vandens kokybė birželio mėn.

2022 m. birželio 16 d. tirtose maudyklose (Jūros upės maudykla, Balskų tvenkinys, Keramikos tvenkinys, Skaudvilės tvenkinys, Draudenių ežeras) maudyklų vanduo atitinka HN 92:2018 – maudytis galima. Žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta.