Straipsniai

TĖVELIŲ DĖMESIUI - DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

2019-08-06

     Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nuo 2020 m. sausio 1 d. nebelieka popierinių Vaiko sveikatos pažymėjimų. Juos pakeis nauja elektroninė forma (Mokinio sveikatos pažymėjimas).

    Gydytojai, slaugytojai, burnos higienistai nuo 2020 m. sausio 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimus turės pateikti per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. Visos sveikatos priežiūros įstaigos turi užtikrinti technines galimybes šios sistemos kokybiškam funkcionavimui. Atsiradus įstaigos sistemos veikimo sutrikimams, duomenis apie mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą šių įstaigų specialistai suves  atkūrus sistemos ar sistemų veiklą.

    Elektroniniu būdu užpildyti ir pasirašyti Vaiko (nuo 2020 m. – Mokinio) sveikatos pažymėjimai patenka į elektroninę sveikatos sistemą, iš kurios perduodami į Higienos instituto Vaikų stebėsenos (VSIS ) informacinę sistemą. Prieigą prie šių duomenų taip pat turi visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

    Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius) sveikatos pažymėjimų duomenis VSIS informacinėje sistemoje numatoma kaupti nuo 2020 m. galo. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai atkreipia dėmesį, kad darželius lankančių vaikų tėveliai iki to laiko turės Vaiko sveikatos pažymas paduoti asmeniškai visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems toje ugdymo įstaigoje arba jiems išsiųsti elektroniniu paštu pažymėjimo peržiūros kodą ir vaiko gimimo datą. Primename, kad tėvai vaiko sveikatos pažymėjimą ar jo peržiūros kodą sukurti gali prisijungę prie portalo www.esveikata.lt. Sukurtu peržiūros kodu galės naudotis darželiuose dirbantys visuomenės specialistai, taip matydami Vaiko sveikatos pažymėjimo duomenis.

    Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 28 punkte numatyta galimybė vaiko tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka gauti elektroninio Vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją.

    Keičiasi Medicininės pažymos dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą (094/a forma) išdavimo tvarka. Nuo 2019 m. birželio 1 d. ši forma nebebus išduodama vaikams, lankantiems ugdymo institucijas. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos duomenis, 094/a formos išrašymas valstybei kasmet kainuoja 1 mln. eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl būtų naudingiau šias lėšas panaudoti gerinant kitas sveikatos sistemos sritis. Taip pat medicininės pažymos dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą neberašymas sutaupys sveikatos priežiūros įstaigų laiko, gydytojai daugiau laiko galės skirti sergančiųjų konsultacijai bei apžiūrai, trumpės eilės pas šeimos gydytoją.

    Siūloma ugdymo įstaigoms priimti sprendimus dėl vaiko ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo. Vienas iš galimų variantų - leisti tėvams prisiimti atsakomybę už vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą. Dėl išsamesnės informacijos dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą pateisinimo tvarkos kreipkitės į vaiko lankomą ugdymo įstaigą.

 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Deimantė Rimgailaitė