Teisės aktai

Teisės aktai
Atnaujinta: 2024-05-15

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos Statistikos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

 


ĮSAKYMAI

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas V-1387 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 674 „Dėl visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo