Straipsniai

Kas lėmė didesnį narkotikų vartojimą COVID-19 metu Lietuvoje?

2020-12-29

Didesnį narkotikų vartojimą COVID-19 metu Lietuvoje lėmė... nuobodulys ir nerimas dėl koronaviruso

 

    Remiantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) parengtu leidiniu „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2020“, koronaviruso ligos protrūkis paveikė visas Europos šalis, taip pat ir Lietuvą. Įvairaus lygio taikytos ribojamosios priemonės kovo-gegužės mėnesiais turėjo įtakos visoms gyvenimo sritims, įskaitant ir narkotikų vartojimą. Karantino laikotarpiu šalių sienų ir pasilinksminimo vietų uždarymas, susibūrimų uždraudimas, sumažėjusios pajamos – tiesiogiai paveikė daugelio žmonių elgseną, susijusią su narkotikų vartojimu ir jų pasiūla rinkoje.

    2020 m. Europos Sąjungoje atliktas specialusis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti COVID-19 pandemijos poveikį narkotines medžiagas vartojantiems asmenims. Penktadalis Lietuvos tiriamųjų nurodė, kad karantino (kovo-gegužės mėn.) metu vartojo daugiau narkotikų 22,4 proc., kas šeštas tiriamasis vartojo mažiau - 15,5 proc., o nevartojo apie 17,3 proc. Išaiškintos priežastys, lėmusios narkotikų vartojimo pokyčius - didžioji dalis tiriamųjų tiek Lietuvoje, tiek ir ES, nurodė, kad vartojo mažiau narkotikų dėl sumažėjusios galimybės įsigyti ir vartoti narkotikus bei dėl finansinio nestabilumo ar prarastų pajamų. Kas septintas tiriamasis ES nurodė, kad koronaviruso metu narkotikus pradėjo vartoti dažniau dėl nuobodulio ir nerimo dėl pandemijos. Ne išimtis ir Lietuva – net 13,4 proc. respondentų nurodė, kad didesnio vartojimo priežastis buvo nuobodulys, o 6,9 proc. nerimas dėl COVID-19.

    Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, ekonomikos nuosmukis koronaviruso metu kelia rimtą grėsmę žmonių sveikatai – tai yra tiesiogiai susiję su narkotikų vartojimu. Didėjantis nedarbas ir sumažėjusios galimybės karantino metu gali ypač neproporcingai paveikti pažeidžiamiausią visuomenės dalį. Tad nenuostabu, kad gali išaugti prekyba narkotikais ir kita nelegali veikla, taip siekiant gauti papildomų pajamų. Taip pat pastebėta, kad dėl pandemijos rinkoje atsirado opioidų trūkumas, dėl kurio žmonės gali ieškoti lengviau prieinamų medžiagų, tokių kaip alkoholis, benzodiazepinai ar net juos maišyti su sintetiniais narkotikais, kas signalizuoja apie apsinuodijimo galimybes.

    Visuomenėje svarbu vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, o ypač tarp jaunų asmenų, didinant jų sąmoningumą. Yra nemažai internetinių erdvių, kuriose vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bei viešinamą visą su tuo susijusi informacija. Tauragės visuomenės sveikatos biuras kviečia jaunimą ir jų tėvus apsilankyti interneto svetainėse ir ugdyti kritinį mąstymą: www.nerukysiu.lt, www.kaveikiavaikai.lt, www.askritiskas.lt.

    Tauragės visuomenės sveikatos biuras taip pat nemokamai organizuoja ir ankstyvosios intervencijos mokymus, kurie skirti eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m.

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Gema Nairanauskaitė