Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

                                           

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (su visais pakeitimais) patvirtintomis mokymo programomis Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų ir įkainių nustatymo“ bei Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 1-394 sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų ir įkainių nustatymo“ pakeitimo“::

EIL. NR.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA EUR

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

1.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

1.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

1.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

 

2.1.

Mokymo programa, kurios kodas HB, HBB

5

2.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14

9

     

3.

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kodas A1 (1 asmeniui)

20

4.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

5.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

6.

Elgesio pataisos programos „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ vykdymas – 6 užsiėmimai (1 asmeniui)

61

 

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės telefonu: 8 607 41 646 arba el. paštu: silva.peciene@tauragesvsb.lt.

Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę ar bankinio pavedimo kopiją, patvirtinančią apmokėjimą.

Baigus mokymus išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. 

Lektorius atvyks į Jūsų įstaigą (suderinus datą ir laiką), jei grupė yra didesnė nei 15 asmenų. 

 

 Atsiskaitymas už privalomuosius ir EPP mokymus:

Gavėjas: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Prezidento g. 7, LT-72255 Tauragė

Įmonės kodas: 303531094

Sąskaitos Nr.  LT964010051003925519

AB Luminor bankas