Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

                                       

Mokamos paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (su visais pakeitimais) patvirtintomis mokymo programomis ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų ir įkainių nustatymo“, bei Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotomis licencijomis, organizuoja šiuos mokymo kursus:

  1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas;
  2. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;
  3. Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas - išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.

Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taip pat teikia:

4. Motyvacinio konsultavimo paslaugas pagal elgesio pataisos programą „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“

Elgesio pataisos programa (sutrumpintai – EPP) – vieno įvadinio ir penkių motyvuojančių interviu (MI) EPP teikimo paslauga,.

„Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ (sutrumpintai – EPP) - tai paruošiamojo susitikimo ir penkių pusiau struktūruotų motyvuojančių pokalbių programa, kurios tikslas -  užtikrinti asmenų įtrauktų į probacijos registrą, resocializaciją ir teisės pažeidimų prevenciją. Programa taikoma individualiame darbe su nemotyvuotais asmenimis. Programa paremta motyvacinio interviu metodika. Pokalbių serija skirta visoms pataisos sistemos klientų grupėms, ypač tiems, kurie turi priklausomybių ir ilgą nusikalstamo gyvenimo patirtį.  

Elgesio pataisos programos pabaigoje sudaromas asmens pokyčių veiksmų planas po programos užbaigimo.

Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų ir įkainių nustatymo“:  

EIL. NR.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA EUR

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

1.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

1.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

1.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

 

2.1.

Mokymo programa, kurios kodas HB, HBB

5

2.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H9, H10, H11, H12, H13.

9

3.

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kodas A1 (1 asmeniui)

20

4.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

5.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

6.

Elgesio pataisos programos „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ vykdymas – 6 užsiėmimai (1 asmeniui)

61

Norinčius užsisakyti:

– Privalomosios pirmosios pagalbos mokymų paslaugą, kreiptis telefonu: 8 670 26 075; 8 686 54 112 arba el. paštu: marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt; daiva.geniene@tauragesvsb.lt; info@tauragesvsb.lt;

– Privalomųjų higenos įgūdžių mokymų paslaugą, kreiptis telefonu 8 607 41 646 arba el. paštu: neringa.slepaviciene@tauragesvsb.lt.

Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

Baigus mokymus išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. 

Lektorius atvyks į Jūsų įstaigą (suderinus datą ir laiką), jei grupė yra didesnė nei 15 asmenų. 

 

 Atsiskaitymas už privalomuosius ir EPP mokymus:

Gavėjas: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Prezidento g. 7, LT-72255 Tauragė

Įmonės kodas: 303531094

Sąskaitos Nr.  LT964010051003925519

Luminor Bank As bankas