Straipsniai

Nemokamos priklausomybių konsultanto paslaugos

2021-02-09

         Priklausomybės – tai ligos, sukeliamos alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų, kurių  atsiradimą lemia biologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Susidurti su žalingo alkoholio vartojimo rizika gali kiekvienas nepaisant žmogaus išsilavinimo, lyties ar amžiaus. Tai lėtinė liga, kuri išsivysto per ilgą laiko tarpą, todėl svarbu, pastebėjus jau besivystančią ligą, laiku kreiptis pagalbos.

    Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau - Biuras) teikia nemokamas individualias (ir anonimines) priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimos nariams vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

     Šiomis paslaugomis siekiama padėti spręsti ir mažinti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui ir visuomenei bei išvengti pakartotinio rizikingo ir žalingo alkoholio vartojimo, priklausomybės nuo jo vystymosi. Konsultacijos metu priklausomybių konsultantas įvertina asmens ar jo šeimos nario (narių), teiktinos pagalbos poreikį, sudaro priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo ir pagalbos planą.

          Priklausomybės konsultanto užduotys:

  • Informuoti alkoholį vartojančius asmenis apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens ir visuomenės sveikatai ir gerovei.
  • Motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis sumažinti alkoholio vartojimą ir visai atsisakyti alkoholio, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas.
  • Stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio vartojimo sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius ir juos informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros, socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius.
  • Skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas.
  • Tarpininkauti alkoholį vartojantiems asmenims, siekiant įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti jiems spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos problemas.

           Į priklausomybės konsultantą galima kreiptis be gydytojo siuntimo. Konsultantas teikia paslaugas laikydamasis anonimiškumo ir konfidencialumo principų.

          2020 m. Biure pas priklausomybių konsultantą lankėsi 78 asmenys (41 moteris ir 37 vyrai), kuriems suteiktos 263 konsultacijos. Moterys lankėsi 172 konsultacijose, vyrai - 91. Tolimesniam gydymui į gydymo įstaigą konsultantas nukreipė 9 asmenis.

Visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Neringa Šlepavičienė