Straipsniai

Nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

2021-02-09

          COVID-19 pandemija 2020 m. sukėlė daug nežinios, neigiamų finansinių ir ekonominių pasekmių bei psichologinių iššūkių. Siekiant padėti gyventojams įveikti atsiradusius ilgalaikius padarinius (stresą, nerimą, depresiją) bei stiprinti psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir streso valdymo įgūdžius Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pradėjo teikti individualias ir grupines psichologo konsultacijas. Paslaugos skirtos asmenims, susiduriantiems su psichikos sveikatos rizikos veiksniais dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

      2020 m. suteiktos 93 individualios ir 37 (367 asmenims) grupinės psichologo konsultacijos. Grupinių streso valdymo, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinių užsiėmimų metu buvo nagrinėjamos temos: „Emocinis intelektas. Emocinių kompetencijų vystymas“, „Streso valdymas. Psichoemocinės būklės gerinimas“, „Sąmoningumas ir emocinė branda“. Konsultacijų metu dalyviai pildė savijautos anketas prieš ir po užsiėmimų. Apibendrinti dalyvių anketinių duomenų rezultatai parodė, kad psichologų konsultacijos buvo naudingos, o dalyvių savijauta po užsiėmimų pagerėjo. Individualias konsultacijas gavusių asmenų geros savijautos vidutinis indeksas padidėjo 17,5 balo, o grupinių konsultacijų – 7,7 balo.

Visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Neringa Šlepavičienė